יכול להיות שהיתה אחת מהבעיות הבאות:


  • מסגרת האשראי תפוסה

  • אחד מהפרטים שהזנתם שגויים

  • ייתכן שהייתה תקלה זמנית